За нас

Историски развој на Capital Transfer ДОО Скопје:

Capital Transfer ДОО Скопје во Maкедонија е основана на 21.10 2014, додека е лиценцирана од Народна Банка на Македонија за услугата на брз трансфер на пари на 31 март 2015.

 

Примање на пари преку Цапитал Трансфер

– За да се спроведат повлекувања од RIA MONEY TRANSFER потребно е да се посети една од најблиската канцеларија на Capital, еден од субагентите кој ви одговара по локација.

– Доставите до операторот валиден документ на идентификација (лична карта, пасош) име и презиме .Наведете име и презиме на испраќачот, место од каде се испратени парите, очекуваната сума на пари и на 11-цифрен број (број на нарачка или PIN) добиени од испраќачот.
– Операторот го потврдува статусот на трансферот. Откако ќе се потврди дека трансферот е подготвен да се имплементира, тогаш операторот ќе испечати исплатен лист кој треба да биде потпишан од двете страни.
– Операторот ќе ви го предаде точниот износ на пари и вашиот исплатен лист . Ние ви сугерираме, штом го ќе се прими износот на пари внимателно да се пребројат имајќи во предвид дека понатамошни рекламации нема да бидат прифатени.

 

Испраќање на пари преку Цапитал Трансфер

-За да се испраќа пари преку Цапитал Трансфер потребно е да се посети една од најблиската камцеларија на Цапитал, еден од субагентите кој ви одговара по локација, Доставите до операторот валиден документ на идентификација (лична карта, пасош) и го специфирате името и презимето на примачот на парите

– Операторот го потврдува статусот на трансферот. Откако ќе се потврди дека трансферот е подготвен да се имплементира, тогаш операторот ќе испечати formular кој треба да биде потпишан од двете страни.