Provizionet

Provizionet tona janë gati 100% më të lira se Provizionet e Kompanive konkurrente në Treg.

Në tablën e më poshtme mundeni ta verifikoni lehtazi këtë:

14963271_1813355908923245_364778667323894482_n

LIMITET:

Në bazë të ligjit ( Neni 2) – Transferi I shpejtë I parave: “ është transferi I parave nga një person fizik në tjetrin në mënyrë elektronike nga një vend në vendin tjetër në kohë prej 1 ore”

Limiti I dërgimit  të parave nga Maqedonia për person fizik është 2500 euro në MUAJ.

Limiti I pranimit të parave në Maqedoni për person fizik është 5000 euro në DITЁ.